อลูมิน่าคอนกรีต คอนกรีตพิเศษ เร่งด่วน

Fondu™ / Fondur Premix™ แข็งตัวเร็วมากกว่า 240 KSC(cyl) ใน 6 ชั่วโมง

พื้นที่ที่เหมาะสม
ห้อง Ante
ห้อง Air lock
ห้องเย็นและห้องฟรีส
พื้นที่บริเวณเตาเผา
ห้องซ่อมบำรุง
พื้นผิวประตูระบายน้ำ
พื้นผิวเขื่อน บริเวณน้ำล้น
ลานโหลดสินค้า
ถนนและสะพาน

- แข็งตัวเร็วมากกว่า 240 KSC(cyl) ที่ 6 ชั่วโมง
- แห้งตัวเร็ว ความชื้นสะสมภายในคอนกรีตน้อยกว่า 5% ที่ 3 วัน
- ทนการขูดขีดได้ดี
- สามารถติดตั้งในที่อุณหภูมิต่ำได้
- ทนอุณหภูมิสูงและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี
- ทนทานการกัดกร่อนของสารเคมี ทนทานสารเคมีที่ pH 4-12 ทนอุณภูมิได้มากถึง -40 to 500 Celsius

สี เทา
การเปิดใช้งาน 6 ชั่วโมง การสัญจรทางเท้า 24 ชั่วโมง รถเข็นขนาดเล็ก 3 วัน รถยกสินค้า

สอบถาม - แอดไลน์

โทร.02-7910690 (จ-ส: 8.30 – 17.00)
Sales โทร.088-694-4946
Email: sales@rockrete.co.th Line: @rockrete